Avgifter

Vad kostar det att träna?

Efter 3 träningar ska man betala avgift (innebär att man även är försäkrad).
Medlemsavgiften är 150 kr per person och år. Därutöver tillkommer träningsavgiften.

 Träningsavgift:
    •    0 – 13 år
400 kr/termin

    •    14 – 19 år
500 kr/termin

    •    20 år – äldre
600 kr/termin

    •    Familj

    (Familj=3 pers el fler)

1400 kr/termin
Inbetalning görs på   bankgiro: 703-5876
  Uppge namn samt ditt/era personnummer vid inbetalning!

^