Kata

Kata är tekniker i ett förutbestämt mönster, där man försvarar sig mot flera tänkta motståndare.

 

Sochin
 

^