Kumite

Kumite är kontrollerad sparring mot en motståndare, där man använder grundteknikerna i en praktisk situation för självförsvar.

 


^