Gradering & Bälten

Gradering

Varje termin avslutas med gradering, då man får möjlighet att testa sig för en ny grad och ett nytt obi (bälte). Under graderingen visar man upp för Sensei och andra högre graderade instruktörer vad man lärt sig. För att erhålla en ny grad ska vissa krav uppfyllas och kraven ökar ju högre grad man testar för. Följande ska visas upp under graderingen;

    • Kihon (grundtekniker)
    • Kata (tekniker i förutbestämt rörelsemönster)
    • Kumite (kontrollerad sparring mot en motståndare)

Förberedelserna inför graderingen pågår hela terminen, men brukar bli intensivare mot slutet av terminen. Graderingen är alltid förenat med en examinationsavgift.

Bälten

svart_balte_ram     1-10 Dan
brunt_balte     1 Kyu
brunt_balte     2 Kyu
brunt_balte     3 Kyu
blatt_balte     4 Kyu
blatt_balte     5 Kyu
gront_balte     6 Kyu
gult_balte     7 Kyu
orange_balte     8 Kyu
rott_balte     9 Kyu
vitt_balte     10 Kyu
^