Drogpolicy

– Förening i Karlskrona Kommun

Mål

Alla ledare och vuxna inom vår förening ska vara goda förebilder och sträva efter en god livsstil samt ge ungdomar en godsjälvkänsla. I vår förening pratar vi inte positivt om droger.

Information om drogpolicyn

Alla medlemmar och ledare skall få information om föreningens drogpolicy. Drogpolicyn publiceras på föreningens hemsida.

Bakgrund

Karlskrona kommun ska vara en ledande kommun i det drogförebyggande arbetet. Att röka tobak, snusa och bruka alkohol är under vissa villkor tillåtet i samhället men all hantering med narkotika är kriminellt. Bruk av tobak, snus och alkohol medför prestationsnedsättning och problem som vi tillsammans måste motarbeta. Vi vet att de barn som växer upp i miljöer där det förekommer droger löper större risk att vilja prova det som vuxna och kamrater håller på med.

Föräldrar är de viktigaste drogförebyggarna, men föreningslivets ledare har en fostrande roll som inte ska underskattas. Därför har vår förening tagit fram en drogpolicy som omfattar barn, ung domar och vuxna i föreningen.

Vad är droger

Följande droger bör vi avstå från vid aktiviteter som vår förening ansvarar för. Följande preparat uppfattar vår förening som droger för aktiva, respektive ledare:

  • Tobak/snus
  • Alkohol
  • Narkotika
  • Anabola stereoider
  • Lösningsmedel och gas
  • Beroendeframkallande läkemedel

Åtgärder vid misstanke om droger

Om misstanke om droger föreligger ska föräldrarna snarast kontaktas för information om personen är under 18 år

Om misstanke om hantering eller bruk av alkohol, narkotika eller anabola stereoider föreligger kontaktas polisens gatulangningsgrupp och socialförvaltningens fältsekreterare för information

Om misstanke bekräftas ska personen avstängas från sin aktivitet i föreningen under den tid som föreningen bestämmer i det enskilda fallet.

Att upptäcka droger

Det kan vara svårt att upptäcka om någon har använt droger. En ledare måste tillåta sig att vara misstänksam. Om ledaren så önskar kan denne ta kontakt med socialförvaltningens fältsekreterare och med deras hjälp låta personen lämna ett drogtest (urintest). Detta görs med föräldrarnas tillåtelse om personen är under 18 år.

Ansvar

Ansvarig ledare ska se till att drogpolicyn efterlevs inom träningsgruppen. Ordföranden ansvarar för föreningens övergripande arbete med drogpolicyn och att den sprids till alla ledningens medlemmar och ledare.

^