Fri träning på söndagar i Spegelsalen

Alla medlemmar!
Nu har vi äntligen fått klart med tiderna för Spegelsalen på Rosenholm.
Följande tider är bokade: söndagar kl 1000-1200 from 25/9 till och med veckan innan jul.
Observera dock att dessa tider är öppna tider d.v.s. ingen instruktör leder, ni tränar ensamma eller tillsammans och nöter på det ni behöver.

Väl mött på söndagar!

/Styrelsen


 
 

^