Kihon

Kihon är karatens grundtekniker. Det vill säga slag, sparkar, blockeringar och förflyttningar. Kraven på perfektion i dessa tekniker ökar i takt med att man avancerar i grader, vilket också ökar svårighetsgraden.

 

Oi-tsuki
 

 

 

Gyaku-tsuki
 

 

 

Mae-geri
 

 

 

Yoko Kekomi-geri
 

 

 

Yoko Kekomi-geri och Yoko Keage-geri
 

^