Ordlista

 • Age-uke
  Uppåtgående blockering
 • Choku-tsuki
  Rakt slag
 • Dojo
  Träningslokal
 • Empi
  Armbåge
 • Gedan-barai
  Låg blockering
 • Gi
  Dräkt
 • Gyaku-tsuki
  Slag med motstående hand jämfört med det främre benet.
 • Hai
  Ja
 • Hajime
  Börja
 • Hidari
  Vänster
 • Kata
  Mönster med attack och försvar mot tänkta motståndare.
 • Keage-geri
  Snärtande sidospark
 • Kekomi-geri
  Tryckande sidospark
 • Kiai
  Skrik för att förstärka en teknik och samla energi.
 • Kiba-dachi
  Hästställning
 • Kihon
  Grundtekniker
 • Kokutsu-dachi
  Bakre ställning. 70% av vikten på bakre benet.
 • Kumite
  Fight, sparring
 • Mae-geri
  Spark framåt med bakre benet
 • Mae ashi-geri
  Spark framåt med främre benet
 • Mawashi-geri
  Rundspark
 • Mawate
  Vänd
 • Migi
  Höger
 • Mokuso
  Stäng ögonen och meditera
 • Mokuso yame
  Öppna ögonen
 • Oi-tsuki
  Rakt slag framåt med samma hand som främre benet.
 • Otagai ni rei
  Buga mot varandra
 • Rei
  Buga
 • Seiretsu
  Ställ upp på linje
 • Seiza
  Sittställning på knä
 • Sempai
  Instruktör eller senior
 • Sensei
  Huvudinstruktör, ansvarig lärare
 • Sensei ni rei
  Buga mot Sensei
 • Shihan
  Mästare
 • Shomen
  Främre väggen i en dojo. Betyder också framåt.
 • Shomen ni rei
  Buga mot shomen (framåt)
 • Soto-uke
  Sidoblockering utifrån och in
 • Tate
  Stå upp
 • Uchi-uke
  Blockering inifrån och ut
 • Yame
  Stanna och återgå till grundställning
 • Yoi
  Var redo
 • Zenkutsu-dachi
  Främre ställning. 70% av vikten på främre benet.
 •  

 • Ichi
  Ett
 • Ni
  Två
 • San
  Tre
 • Shi
  Fyra
 • Go
  Fem
 • Roku
  Sex
 • Shichi
  Sju
 • Hachi
  Åtta
 • Ku
  Nio
 • Ju
  Tio
 • Armbåge
  Empi
 • Bakre ställning. 70% av vikten på bakre benet.
  Kokutsu-dachi
 • Blockering inifrån och ut
  Uchi-uke
 • Buga
  Rei
 • Buga mot Sensei
  Sensei ni rei
 • Buga mot shomen (framåt)
  Shomen ni rei
 • Buga mot varandra
  Otagai ni rei
 • Börja
  Hajime
 • Dräkt
  Gi
 • Fight, sparring
  Kumite
 • Främre ställning. 70% av vikten på främre benet.
  Zenkutsu-dachi
 • Främre väggen i en dojo
  Shomen
 • Grundtekniker
  Kihon
 • Huvudinstruktör, ansvarig lärare
  Sensei
 • Hästställning
  Kiba-dachi
 • Höger
  Migi
 • Instruktör eller senior
  Sempai
 • Ja
  Hai
 • Låg blockering
  Gedan-barai
 • Mästare
  Shihan
 • Mönster med attack och försvar mot tänkta motståndare.
  Kata
 • Rakt slag
  Choku-tsuki
 • Rakt slag framåt med samma hand som främre benet
  Oi-tsuki
 • Rundspark
  Mawashi-geri
 • Sidoblockering utifrån och in
  Soto-uke
 • Sittställning på knä
  Seiza
 • Skrik för att förstärka en teknik och samla energi.
  Kiai
 • Slag med motstående hand jämfört med det främre benet.
  Gyaku-tsuki
 • Snärtande sidospark
  Keage-geri
 • Spark framåt med bakre benet
  Mae-geri
 • Spark framåt med främre benet
  Mae ashi-geri
 • Stanna och återgå till grundställning
  Yame
 • Stå upp
  Tate
 • Ställ upp på linje
  Seiretsu
 • Stäng ögonen och meditera
  Mokuso
 • Tryckande sidospark
  Kekomi-geri
 • Träningslokal
  Dojo
 • Uppåtgående blockering
  Age-uke
 • Var redo
  Yoi
 • Vänd
  Mawate
 • Vänster
  Hidari
 • Öppna ögonen
  Mokuso yame
 •  

 • Ett
  Ichi
 • Två
  Ni
 • Tre
  San
 • Fyra
  Shi
 • Fem
  Go
 • Sex
  Roku
 • Sju
  Shichi
 • Åtta
  Hachi
 • Nio
  Ku
 • Tio
  Ju

^