Seiran Shotokan Karate 1-årsjubileum i Commersen

Länk till Commersen och artikeln om Seiran Shotokan Karateklubbs 1-årsjubileum.

commersen


 
 

^