Stort bidrag från Sparbanksstiftelsen Kronan

Stort tack till Sparbankstiftelsen Kronan, som valt att satsa på just vår klubb! Pengarna kommer att användas väl.