Klubbens historia

Seiran Shotokan Karate bildades 2009. Vi jobbar efter nyckelorden: Träna, utvecklas och ha roligt. Vårt mål är att lära ut karatestilen Shotokan på ett sätt som gör karaten tillgänglig för så många som möjligt. Barn, vuxna, motionärer och de som vill tävla ska alla känna sig välkomna.

Klubben tillhör sedan oktober 2021 organisationen JKS South Sweden som är direkt underställd JKS HQ Japan.